istanbulprojesi olarak amacımız tüm insanlar için muhteşem bir şehrin oluşturulmasına destek olmak. Bunu da Tanrı‘dan ilham alarak, beraberce yaşamın tadını çıkararak, komşularımızı severek ve kentimize hizmet ederek başarmak istiyoruz.

Biz İstanbul'un kozmopolit halkının hem değer verdiği hem de mantıklı bulduğu bir kilise olmayı amaçlıyoruz. Yirmibirinci yüzyılın modern İstanbul'unda kilisenin neye benzeyebileceğini somutlaştırmayı ve aynı zamanda iki bin yıldan fazla süregelen zengin manevi mirasımıza sahip çıkmayı hedefliyoruz. Vizyonumuzla ilgili bir fikir verebilmek için de üstteki ifadeyi hazırladık.

İsa Mesih'in Kilisesi

Kimliğimiz. Bugünkü genel düşünceye rağmen, kilise yalnızca bir bina değildir. Kilise insanlardan oluşan ve insani ilişkilerin önemli yer kapladığı toplumsal bir yapıdır. Kilise olarak İsa’nın kendisinin başlattığı uygulamaları devam ettirirken, diğer yandan İsa’yı yaşamımızın her yönünde örnek alarak şehre ve birbirimize hizmet ediyoruz.

Tüm insanlar için muhteşem bir şehir oluşturmak

Gayretimiz. ”Sizi yolladığım şehrin selâmetini arayın, ve onun için RAB’be dua edin, çünkü onun selâmetiyle siz de selâmet bulursunuz.” (Yeremya 29:7) Tanrı'nın Eski Ahit zamanlarındaki halkına verdiği bu sözü örnek alıp, başkalarıyla işbirliği yaparak, Tanrı'mızı ve komşularımızı severek, herkes için mükemmel ve muvaffak olan bir şehir kurmayı tasavvur ediyoruz.

Yöntemimiz

Tanrı’dan ilham alarak

Ruhsal yolculuğumuz Tanrı'nın insanlara, İsa Mesih aracılığıyla uzlaşma arzusuyla başlar. Tanrı’ya karşı saygısız, itaatsiz ve onursuz davranmamıza rağmen, o, İsa aracılığıyla bize ulaştı. Bu müjde, kutsal ve deneyüstü bir Tanrı'dan ilham alabilmenin temeli, yaptığımız her şeyin gücü ve biçimlendiren suretine bürünmüş hali (Romalılar 1:16, Galatyalılar 2:14). Tüm temel değerlerimiz bu müjdeden kaynaklanıyor.

Beraberce yaşamın tadını çıkararak

İsa’nın örneğine değer vererek İstanbul’un tüm insanlarıyla yaşamımızı birlikte paylaşıp, Tanrı’nın birbirinden güzel eserlerini sanatsal ve toplumsal etkinliklerle kutlamak istiyoruz. Hayatın yükünü beraber omuzlayan, sevinenler ile sevinen ve ağlayanlarla ağlayan bir topluluk olmayı amaç ediniyoruz (Galatyalılar 6:5, Romalılar 12:15).

Komşularımızı severek

Hem Tanrımız Rab’i bütün yüreğimizle, bütün canımızla ve bütün aklımızla sevmek, hem de komşularımızı kendimizi sever gibi sevmek, şehirdeki insanlar olarak yaşama amacımızın özüdür (Yasa’nın Tekrarı 6:5, Matta 22:37-39). İsa sayesinde etnik köken, din, vatandaşlık veya sosyo-ekonomik sınıftan bağımsız olarak her insanın Tanrı imgesinde yaratıldığını, dolayısıyla kıymetli ve değerli olduğunu görürüz.

Kentimize hizmet ederek

Tanrı’nın önünde kimseden daha iyi olmadıklarını göstererek, İsa’nın müjdesi imkanlı, araçlı ve güçlü olan insanların kibrini kırar. Aynı zamanda, fakirleri ve kırılmışları yüceltir ve onlara İsa Mesih’te yeni bir kimlik ve güven kazandırır. Muhtaç için endişe hiçbir şekilde kurtuluş yolu olmamasına rağmen, merhamet ve adalet işlerinde dökülen bir hayat, yüreğin lütuf tarafından değiştirildiğini göstermektedir. Bunu yaparak çevremize ve mahallelerimize hizmet etmek istiyoruz.

Neden “istanbulprojesi”?

İnsan Sevgisi

(a) Her insan eşsiz olan bir sanat eserine benzer. Yaşam boyunca ruhsal arayış içindedir. Bizler de kendi hayatımızı ve kilisemizi henüz tamamlanmamış bir proje olarak görüyoruz. Yaşam yolunda birbirimize paydaşlık ederek beraber ilerleyip devamlı yetkinleşmekteyiz.

Şehir Sevgisi

(b) İstanbul bize sorarsanız şahane, değerli ve dünyanın en güzel yerlerinden birisidir. Ama dünyanın dört yanında olduğu gibi şehir hayatın bir çok zorlukları da vardır. Bizler İstanbul’u sevdiğimizden bilinçli bir şekilde şehrin ortasında yaşayarak zorlukların çözümüne destek olmaya gayret ediyoruz.

Yüzler

Kilisenin bir bina olmadığını ve bir topluluk ve dayanışma ortamı yaratan yönünü vurguladığımız için, sizlere istanbulprojesi olarak vizyonumuzu taşıyan insanlarla ulaşmak isteriz. Sizinle tanışmayı dört gözle bekliyoruz.